ПОДКАСТ

(дата на записа: 13.12.2023 г., продължителност: 01:32:26)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Вълшебникът от Оз“ (13.12.2023)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров и Стоян Ставру обсъждат:

– Каква представляват системите с ИИ?

– Какво искаме от изкуственият интелект?

– Възможно ли е да знаем правото и превръща ли се презумпцията за знанието му във фикция?

– Как регулира ЕС?

– Какво представляват регулативните пясъчници?

– Кой е Вълшебникът от Оз (Оскар Заратустра)?

– Защо Дороти използва своите сребърни обувки?

– Какво получиха Плашилото, Тенекиеният дървар и Страхливият лъв?

– Какво представляват халюцинациите на Тенекиеният дървар?

– От къде идват знанията на Плашилото?

– Колко смел всъщност трябва да бъде Страхливия лъв?

– Добър магьосник ли е Оз?

– Кое прави един закон легитимен?

– Участват ли българите в дискусиите на ЕС?

– Къде се намира изумруденият град?

– Може ли Вълшебникът от Оз да запази своята страховитост или защо не можем да разчитаме само на санкцията?

– В какво се изразява нормативната сила на всемогъщия Оз?

 

В този епизод се срещат предложението Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект) от 2022 г. и приказката „Вълшебникът от Оз“ на Лиман Франк Баум, издадена през далечната 1900 г. Паралелите между двата текста могат да изглеждат доста спекулативни и въпреки това разговорът поема в посока, която може би ще ви изненада. Опитът е разговорът за изкуствения интелект да бъде представен извън стандартните формати на технооптимизма, квазиетическата паника и нормативния консерватизъм, като разчита на възможностите на нашето въображение в един по-скоро психоаналитичен и критически подход.

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Вълшебникът от Оз (книга), Лиман Франк Баум, прев. Ана Каменова, 2006 (линк);

– Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект (Законодателен акт за изкуствения интелект), 2022 (линк).

 

„система с изкуствен интелект“ (система с ИИ) означава софтуер, разработен с една или повече от техниките и подходите, посочени в приложение I, който може по отношение на даден набор от цели, определени от човек, да генерира резултати, като съдържание, прогнози, препоръки или решения, които оказват въздействие върху средите, с които взаимодействат.

 

чл. 3, т. 1 от Законодателния акт за изкуствения интелект

 

 

— Вие сто много лош човек! — каза Дороти.

— О, не, мило дете. Всъщност съм много добър човек, но трябва

да призная, че съм много лош вълшебник.

— И няма ли да можете да ми дадете мозък? — извика

Плашилото.

— Нямаш нужда от мозък. Всеки ден ти научаваш нещо ново.

Малкото бебе има мозък, пък нищо не знае. Единствено опитът дава

знания и колкото по-дълго живееш, толкова по-голям опит ще добиеш.

— Всичко това може да е вярно — каза Плашилото, — но докато

не ми дадете мозък, ще бъда много нещастен.

Лъжливият вълшебник го изгледа внимателно.

— Добре — въздъхна Оз, — както ти казах, аз не съм никакъв

вълшебник. Но ела при мен утре заран. Ще ти натъпча главата с мозък.

Няма да мога обаче да ти кажа как да си служиш с него. Ти сам ще

трябва да го откриеш.

— О, благодаря ви, благодаря ви много — извика Плашилото. —

Ще разбера как да си служа с него, не се бойте.

 

„Вълшебникът от Оз“

Лиман Франк Баум

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.