ПОДКАСТ

(дата на записа: 22.01.2024 г., продължителност: 01:23:19)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Плоскоземците“ (22.01.2024)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров, Мадлен Елчинова и Стоян Ставру обсъждат:

– Плоска ли е земята?

– Защо при накланяне на чашата водата запазва водоравната си форма?

– Какво ще направят, ако всички плоскоземци се съберат на един остров?

– Истински ли са птиците и какво представлява „косматата душа“ (всъщност „Теетет“ на Платон присъства само като „попътен“ коментар)?

– Каква е разликата между знание и убеждение?

– Кога едно твърдение има основание?

– Какви са епистемичните норми за истинно твърдение?

– Трябва ли етиката да се меси на епистемологията?

– Има ли разлика между убеждения и вяра?

– Може ли да мерим убежденията по сила?

– Как Истината се превръща в достоверности?

– Може ли да отстъпим пред истината, за да постигнем разбиране?

– Кои не е вчерашен?

– Защо има конспирации и как това е свързано с чувството за несправедливост?

– Какво искат прецаканите?

 

Живеем в свят, за който някои твърдят, че позволява „всеки сам да си преценя“. И все пак има ли надежда да стигнем до истинни убеждения, без да се налага да гласуваме? В този разговор обсъждаме различните подходи към търсенето на знание (обосновани истинни убеждения или истинни убеждения „с обяснение на смисъла“): с и без помощта на експертите. Разглеждаме причините, които водят до съществуването на общности, които вярват, че земята е плоска, а птиците всъщност са дронове и реално не съществуват. Търсим за различните епистемологични инструменти за справяне с проблема за епистемичния мързел и епистемичните пороци. Като цяло основен рефрен на разговора са прилагателните „епистемичен“ и „епистемологичен“, която е ясно доказателство, че този подкаст е подправен…

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Отвътре навън (книга), Мадлен Ангелова-Елчинова, прев. Владимир Полеганов, Издателство: УИ „Св. Климент Охридски“ (линк);

Not Born Yesterday: The Science of Who We Trust and What We Believe (книга), Hugo Mercier, 2020 (линк);

The Enigma of Reason (книга) Hugo Mercier, Dan Sperber, 2019 (линк);

Чаша с вода доказва, че Земята е плоска (статия), БД Онлайн, 14.02.2023 (линк);

Това не са птици. Това са дронове, които ни наблюдават (статия), Флориан Майер, 04.04.2022 (линк).

 

Представяне на госта:

Мадлен Ангелова-Елчинова (https://elchinova.weebly.com/) е главен асистент в катедра „Философия“ на ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2021) и председател на Българското общество за аналитична философия (БОАФ) (2023). Защитава докторантурата си в катедра в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Теория на познанието в българската философия на XX век“ (2020). От 2023, Мадлен е технически редактор на Balkan Journal of Philosophy и редактор на Годишник на специалност „Философия“. Изследователските ? интереси са свързани с епистемология, философия на възприятията и метафилософия. В момента работи върху анализ на връзката между възприятия и убеждения, като се надява да предложи аргумент в полза на директния реализъм по отношения на възприятията, както и нов, натурализиран възглед за формирането на убежденията. По настоящем, Мадлен е и стипендиант към ЦАИ и разработва проект върху директния реализъм по отношение на възприятието.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.