ПОДКАСТ

(дата на записа: 05.02.2024 г., продължителност: 1:28:06)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Геноцид“ (05.02.2024)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров и Стоян Ставру обсъждат:

– Какво представлява престъплението „геноцид“?

– Каква е разликата между геноцид и апартейд?

– Кой може да извърши геноцид и що за престъпник е той?

– Има ли разлика между военни престъпления и геноцид?

– Каква е ролята за Народа при извършването на геноцид?

– Какво се крие зад „рационалния бяс“ (Джорджо Агамбен) на фашизма?

– Възможно ли е психоаналитично обяснение на геноцида (Джудит Бътлър)?

– Какво е отношението на Суверена към „Окончателното решение“?

– Какво има предвид Агамбен, когато дефинира (конц)лагера като „хибрид между право и факт“?

– Какво означава фюрерът да е „жив закон“?

– Как произвеждаме животи, които не са достойни за оплакване (Джудит Бътлър) и какво правим с тях?

– Къде ни води „гневът към зависимостта“ (Джудит Бътлър)?

– Какво можем да противопоставим на „военната логика“?

– Съществува ли пред-Хобсов свят, в който войната е предшествана от грижата?

– Възможно ли е едно агресивно НЕ-насилие, основано на контра-реализъм?

– Кои са призраците на лагера в днешния свят?

 

Днес разговорът е свързан с един широко използван термин: геноцид. Независимо, че 20-и век беше векът на геноцида, 21-и не се е отказал от него. Защо обаче трябва да внимаваме с тази дума, извън модите в медийното говорене, и какво стои зад разнообразните механизми на това престъпление? Какви са специфичните цели на извършващите геноцид и коя е причината за практикуването на толкова разрушително поведение? Търсейки отговорите на посочените въпроси преминаваме през „оголения живот“ (Агамбен) в концентрационните лагери и „агресивното Не-насилие“ (Бътлър) в опитите на грижата да спре войната. 

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Силата на ненасилието (книга), Джудит Бътлър, прев. Станимир Панайотов, Цвета Цанева, ИК „Критика и хуманизъм“, 2023 (линк);

Homo Sacer. Суверенната власт и оголеният живот (книга), Джорджо Агамбен, прев. Снежанка Михайлова, ИК „Критика и хуманизъм“, 2004 (линк);

Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид, Приета на 9.12.1948 г. с резолюция 260 A (III) на Общото събрание на ООН (линк);

Наказателен кодекс (чл. 416 НК, чл. 417 НК), обнародван в ДВ. бр. 26 от 2 Април 1968 г. (линк).

 

Член ІІ

В тази конвенция геноцид е всяко от следните действия, извършени с намерение да бъде унищожена изцяло или отчасти една национална, етническа, расова или религиозна група като такава:

а) убиване на членове на групата;

  1. b) причиняване на тежки телесни или душевни повреди на членове на групата;
  2. c) умишлено налагане на групата на условия на живот, целящи нейното пълно или частично физическо унищожение;
  3. d) налагане на мерки за предотвратяване на ражданията в групата;
  4. e) насилствено предаване на деца от групата на друга група.

 

Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид

9 декември 1948 година

 

 

Един живот може да се регистрира като живот само в схема, която го представя като такъв. Епистемологичното зануляване или изтласкване на живия характер на едно население – това е самото определение за геноцидна епистемология – структурира полето на живото в континуум, който има конкретни последици за въпроса „Чии животи си струва да бъдат опазени, чии животи имат значение, чии животи заслужават да бъдат оплаквани?

 

Джудит Бътлър

 

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.