ПОДКАСТ

(дата на записа: 07.03.2024 г., продължителност: 01:48:03)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Интуицията и съдията“ (07.03.2024)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров, Мадлен Елчинова и Стоян Ставру обсъждат:

– Трябва ли да медитираме, за да получим достъп до нашата интуиция?

– Защо интуицията не трябва да бъде част от инструментариума на съдията?

– Мъжете имат ли интуиция?

– Може ли да дадем дефиниция на интуицията?

– Къде се изгубва интуицията между Кант („трансцеденталния идеализъм на пространството“) и Бегсон („вътрешния смисъл на оригинала“)?

– Свързана ли е интуицията с опита?

– Що за философия е експерименталната философия?

– Каква е разликата между интуицията и надеждната способност?

– Има и разлика между „лоша“ и „добра“ интуиция?

– Кога знанието преди разсъдъка не е пред-раз-съдък?

– Може ли един съдия да „говори“ от името на закона?

– Какво е разликата между перфектната и неперфектната епистемология?

– Виновен ли е дебелият мъж?

– Консистентен ли е Любо?

 

Разговорът беше всичко друго, но не и интуитивен. Защото, оказа се, имаме различни интуиции за интуицията. Различията ни не се заличиха, когато започнахме да говорим и осмисляме интуициите си за интуицията. Макар и да бяхме чули, че „подсъзнанието може всичко“, оказа се, че в това можене се включват и някои доста неприятни грешки. Сред нарастващото объркване все пак разграничихме рационалните от „суровите“ интуиции, като разгледахме връзката им с житейския опит и предразсъдъците. Основен акцент е отношението на правото към интуициите на съдията и различните стратегии, които могат да бъдат възприети от хората, натоварени със специалния епистемичен дълг и носещи отговорността да кажат като последен авторитет какво гласи Законът.  🙂

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

The Analysis of Knowledge (обобщаваща статия), Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017 (линк);

The Secret Joke of Kant’s Soul (статия) Joshua Greene, 2007) (линк);

Intuition and the Autonomy of Philosophy (статия), George Bealer, In: Michael DePaul & William Ramsey (eds.), Rethinking Intuition: The Psychology of Intuition and Its Role in Philosophical Inquiry. Rowman & Littlefield. pp. 201-240, 1998 (линк);

Philosophy Experiments (интернет страница) (линк);

An experimental philosophy manifesto (статия), Joshua Knobe, Shaun Nichols, Oxford University Press, 2014 (линк);

Considered Judgment (книга), Catherine Z. Elgin, 1996 (линк);

Radical Externalism (книга), Amia Srinivasan, 2020 (линк);

Покана за предстояща конференция, организирана от Катедра „Философия“ на СУ „Св. Климент Охридски“, 13-15 септември 2024 г. (линк).

 

Представяне на госта:

Мадлен Ангелова-Елчинова (https://elchinova.weebly.com/) е главен асистент в катедра „Философия“ на ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2021) и председател на Българското общество за аналитична философия (БОАФ) (2023). Защитава докторантурата си в катедра в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Теория на познанието в българската философия на XX век“ (2020). От 2023, Мадлен е технически редактор на Balkan Journal of Philosophy и редактор на Годишник на специалност „Философия“. Изследователските ? интереси са свързани с епистемология, философия на възприятията и метафилософия. В момента работи върху анализ на връзката между възприятия и убеждения, като се надява да предложи аргумент в полза на директния реализъм по отношения на възприятията, както и нов, натурализиран възглед за формирането на убежденията. По настоящем, Мадлен е и стипендиант към ЦАИ и разработва проект върху директния реализъм по отношение на възприятието.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.