ПОДКАСТ

(дата на записа: 21.04.2020 г., продължителност: 1:54:36)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

 

– Превъзхождат ли растенията човека по своята сетивност?

– Какво представлява „растителната слепота“ и „растителната интелигентност“?

– Защо Аристотел е „виновен“ за догмата, направила растенията нисша форма на живот?

 

Най-новата минисерия на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – в текущата ситуация ги пренасяме в дистанционен аудио формат.

 

Любомир Бабуров, Никола Керезов и Стоян Ставру обсъждат:

– Превъзхождат ли растенията човека по своята сетивност?

– Какво представлява „растителната слепота“ и „растителната интелигентност“?

– Защо Аристотел е „виновен“ за догмата, направила растенията нисша форма на живот?

– Защо Ной не е взел със себе си растенията?

– Каква е ролята на (нео)езичеството при формирането на отношението ни към животните?

– Какво означава тотемните растения да бъдат преродители на закриляното от тях племе?

– Какво представлява „принципът за ненасилие“ в джайнизма?

– Какво общо с всичко това имат Ерисихтон и Деметра?

 

Разказахме за различните сетива и умения на растенията, както и за тяхното присъствие в човешката култура. Друиди и дриади се срещнаха в разговора, за да потърсим чрез тях отговора на въпроса защо сложността и интелигентността на растенията като живи организми остават невидими за съвременния човек, възприел себе си за „венец на творението“.

 

Разговора може да чуете ТУК.

Допълнителни материали:

Растенията могат да виждат, чуват и усещат миризма, Роси Ташкова, Българска наука, 17.01.2017 (линк);

Are Plants Aware? Plants may experience consciousness, albeit in a different fashion from us., Robert Lanza, 11.03.2017 (линк);

The mind of plants: Thinking the unthinkable, Monica Gagliano, Communсative Integrative Biology, 2017, № 2 (линк);

Aspects of Plant Intelligence, Anthony Trewavas, юли 2003 (линк);

What a Plant Knows: A Field Guide to the Senses Paperback (книга), Daniel Chamovitz, 30.04.2013 (линк);

Swiss ‘dignity’ law is threat to plant biology, Alison Abbott, Nature, 23.04.2008 (линк);

The dignity of living beings with regard to plants (брошура), Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology (ECNH), Moral consideration of plants for their own sake (линк);

How the tree-hugging movement got started in a small indian village, Maroosha Muzaffar, 04.04.2011 (линк);

Plant rights party to contest next Dutch election, Reuters, 29.03.2010 (линк)

The time is ripe for plant rights. Michael Marder, Al Jazeera, 21.01.2013 (линк);

– Историята на Donald Rusk Currey, wikipedia (линк).

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.