ПОДКАСТ

(дата на записа: 04.12.2023 г., продължителност: 01:25:30)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Граматика“ (04.12.2023)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров, Дарин Тенев и Стоян Ставру обсъждат:

– Възможен ли е език без съществителни?

– Каква е разликата между граматика и прагматика?

– Има ли йерархия между езиците?

– Каква е целта на граматиката и може ли един език да е по-точен от друг?

– Каква е разликата между „сеней“ и „лунее“?

– Ограничава ли ни граматиката или ни овластява?

– Изостава ли граматиката от света, който я е породил?

– В кой език съществува форма на глагола първо лице множествено число, в което се изключва говорещият?

– Съществува ли универсална граматика?

– Какви са съпротивите срещу граматиката?

– Каква е връзката между езиковия обрат и властовите игри в езика?

– Как се самоколонизираме през граматиката?

– Коя е долната и коя е горната граница на граматиката?

– Как правописните норми се отнасят към граматиката?

– Защо трябва да спазваме правилата за пълен член на подлога?

– Има ли граматика езикът с димните сигнали?

 

В центъра на разговора е въпросът за граматиката. Има различни дефиниции за граматика, но като работна такава може да приемем тази, според която граматиката е система от правила, които регулират използването на езика, като изследва неговите компоненти и техните комбинации. Спорът за това кое е първото: светът или езика, е толкова стар, колкото и този за първенството на кокошката и яйцето. Все пак използвахме „изхода“ на Витгенщайн за езика като създаден от определен свят, при което езикът и светът споделят общи граници. И все пак нужна ли е граматиката и какви цели преследва тя? Кога нарушаваме граматическите правила и може ли да го правим съзнателно? За тези и редица други въпроси: чуйте разговора.

 

Разговора може да чуете ТУК.

Допълнителни материали:

Тльон, Укбар, Orbis Tertius (разказ), Хорхе Луис Борхес – В: Измислици (книга), прев. Анна Златкова, София: Колибри, с. 11-31 (линк);

Граматика на българския съвременен книжовен език (книга), т. 1: Фонетика (Отг. редактор Д. Тилков), т. 2: Морфология (Отг. редактор С. Стоянов), т. 3: Синтаксис (Отг. редактор К. Попов), София: БАН, 1982 (линк);

Българска граматика. Морфология (книга), Руселина Ницолова, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2008 (линк);

Теоретична граматика на българския език. Морфология (книга), Иван Куцаров, Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”, 2007 (линк);

Философски изследвания (книга), Лудвиг Витгенщайн, прев. Николай Милков, София: Наука и изкуство, 1988, с. 135-397 (линк);

Fujii Sadakazu, Monogatari Riron Kougi (Lectures on Narratology), Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 2004.

 

Представяне на госта:

Дарин Тенев е литературовед и японист. Преподава в Софийския и в Пловдивския университет. Последната му книга е “Три лекции върху Хайдегер. Модалност и идентичност в Битие и време” (Изток-Запад, 2023).

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.