ПОДКАСТ

(дата на записа: 20.12.2023 г., продължителност: 01:48:58)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

Език и време“ (20.12.2023)

 

Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на науката и технологиите с етиката и правото, а също така и редица дискусионни теми от сферата на философията. Може би си спомняте, че имахме сходна серия събития на име Vox Nihili – сега ги пренасяме в аудио и видео формат.

 

Любомир Бабуров, Дарин Тенев и Стоян Ставру обсъждат:

– Възможен ли е различен достъп до времето през нова граматика?

– Колко са осите на времето?

– Каква е връзката между глагола и времето?

– Какво мисли Хусерл за настоящето: отсъствия и синтези?

– Какво представлява „войнстващия“ презентизъм и неговата либерална версия?

– Колко са възможностите в миналото, настоящето и бъдещето?

– Може ли да ни напрегне… спрягането?

– Вярно ли е, че перфектно е времето, което е най-добро?

– Възможно ли е да мислим настоящето откъм бъдещето?

– Има ли обективно време?

– Възможно ли е времето на рекламите (гледането на реклами) да се разглеждат като работно време?

– Кой и как сихронизира времената?

– Каква разликата между кайрос и хронос?

– Мислимо ли е „дълбокото“ (геологичното) време и как това се отразява на дебата за климата?

– Какво представлява „шокът от настоящето“ (Дъглас Рушкоф)?

– Кое е първото: времето или субектът?

 

Времето е една от най-големите тайни не само във феноменологията, но и във физиката. Съществуването му, макар и като че ли очевидно за нас, се поставя под сериозно съмнение след откриване на връзката му с пространството. Квантовата механика и котката на Шрьодингер допълнително усложняват въпросите, които можем да зададем за времето. И именно тук се намесва езикът и неговата възможност да владее времето. Разбира се, господарят на времето в езика е глаголът, но въпреки това съществуват и други начини на мислене за времето. Възможно ли е да революционизираме представите си за времето като просто променим начините, чрез които говорим за него. Ние ли сме във времето или времето е във нас? Слушайте, ако имате време 🙂

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Историята на твоя живот и други разкази (книга), Тед Чанг, прев. Владимир Полеганов, София: Колибри (линк);

Шок от настоящето. Когато всичко се случва сега (книга), Дъглас Рушкоф, прев. Диана Николова, София: Виа летера (линк);

Умирането на Питията (повест), Фридрих Дюренмат, прев. Н. Попова, Съвременник, бр. 4, 1995, с. 207-235;

За спорните въпроси на българската темпорална система (1973) и Българските глаголни времена като система (1975), Георги Герджиков, Избрани студии и статии по езикознание, София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, с. 155-190 (паралелепипед на времето);

Temps et verb (книга), Gustave Guillaume, Paris: Champion, 1970 (схема);

Zur Ph?nomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), Edmund Husserl, Husserliana, GW, B. 10, 1969;

Cinema 2: L’image-temps, Gilles Deleuze, Paris: Seuil, 1985.

 

Представяне на госта:

Дарин Тенев е литературовед и японист. Преподава в Софийския и в Пловдивския университет. Последната му книга е “Три лекции върху Хайдегер. Модалност и идентичност в Битие и време” (Изток-Запад, 2023).

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.