ПОДКАСТ

(дата на записа: 29.10.2023 г., продължителност: 1:18:26)

(всички теми на Vox Nihili – виж тук)

ВИДЕО

 

Всички епизоди на Вокс Нихили

може да чуете и в YouTube на този адрес.

– Каква е разликата между замърсяваме и освобождаване въглероден двуокис?

– Защо „природният“ газ трябва да се казва „изкопаем“ газ?

– Кой печели от външните ефекти?

Замърсителят плаща?“ (29.10.2023)

 

Серията „Вокс вириди“ е „зелената издънка“ в поредицата „Вокс нихили“ на Ratio подкаст и Предизвикай правото! Тя има за цел да произведе разговори по част от етическите и философските въпросите, свързани с екологията, енергетиката и климата, както и като цяло с бъдещето на отношенията „човека-природа“.

Настоящият разговор е част от темата „Стихии“.

 

Любомир Бабуров, Венцислава Кожухарова и Стоян Ставру обсъждат:

– Каква е разликата между замърсяваме и освобождаване въглероден двуокис?

– Защо „природният“ газ трябва да се казва „изкопаем“ газ?

– Кой печели от външните ефекти?

– Какво може да даде и да вземе Глобалният Север от Глобалния Юг?

– Има ли климатичен колониализъм?

– Какво мислят за промените в климата хората, чиито градове потъват?

– Каква е разликата между Коус и Пигу?

– Какво представлява схемата за търговия с въглеродни емисии?

– Какъв е ефектът от заиграването с чувството ни за вина?

– Трябва ли да бъде „прочистена“ земята от… европейците?

– Какво да правим с „мръсните“ производители?

– Ще ни помогне ли пазарът?

– Какво ще кажат внуците ни, когато се наложи да посрещнат последиците от нашата нерешителност?

– Какво представлява „зеленият протекционизъм“?

– Как се прави „зелен“ активизъм и как използва т.нар. „overton window“?

 

Днешният епизод е посветен на въглеродни двуокис, метана и парниковите газове, които човечеството отдела в атмосферата. Сочени като причина за промените в климата, тези газове придобиват все по-негативен медиен и политически облик, като техните емисии се разглеждат като форма а замърсяване. Европейският съюз отдавна е възприел принципа „Замърсителят плаща!“, за да мотивира всички производители да наблюдават внимателно какво количество въглероден двуокис изпускат при осъществяването на своето производство и да въвеждат нови технологии и начини на производство, които намаляват тези емисии. Дали обаче става въпрос за „замърсяване“, което предизвиква чувство за вина, или за „външни ефекти“, които следва да се научим да управляваме, е в центъра на настоящия разговор 🙂

 

Разговора може да чуете ТУК.

 

Допълнителни материали:

Който замърсява, трябва да плати (петиция), You Move Europe (линк);

Специален доклад 12/2021 относно прилагането на принципа „замърсителят плаща“, Европейска сметна палата, 2021 (линк);

Замърсителят плаща ли?, Герт Ван Калстер, 15.20.2021 (линк);

Схемата за търговия с емисии на ЕС и нейното бъдеще, Европейски парламент, 18.04.2023 (линк);

Скритата картина на замърсяването с въглероден диоксид: как несъответствия в данните облагодетелстват топлоелектроцентралите от кръга „Ковачки“ (доклад), За Земята 28.02.2023 (линк);

Климатични промени в Хондурас и Гватемала (аудио), епизод на подкаста Thrift Sheep Podcast, 07.08.2023 (линк);

Overton window, Wikipedia (линк);

10 Recommendations on How to Campaign on Energy When Everybody Is Thinking about War (линк);

 

Представяне на госта:

Венцеслава Кожухарова е част от екип „Енергия и климат“ в Екологично сдружение За Земята. По образование е политолог, а сега се занимава с енергетика. Най-вече се интересува от темата за климатична справедливост и социалното измерение на енергетиката. Активно работи за справедлив енергиен преход и идеята за децентрализирана и демократизирана енергийна система. Преди е работила в Шотландия, където се е занимавала със зелени градски политики.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.