Публикации Статии Страница 8
(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, бр. № 2/2023 г.; публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор № НИД НИ – 22/2021) Увод В настоящата статия ще бъдат обсъдени...
ПОДКАСТ (дата на записа: 11.12.2023 г., продължителност: 01:31:24) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Истината и демокрацията“ (11.12.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(статията е публикувана за пръв път в сп. „Социологически проблеми“, 2014, № 3-4, с. 125-144) Човешкото тяло ту надценявано, ту подценявано, винаги е било част от опитите на хората да обяснят света около себе си. В широкия хоризонт от „капан...
ПОДКАСТ (дата на записа: 06.12.2023 г., продължителност: 01:46:59) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Авторът “ (06.12.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки...
Актуална към 06.11.2023 г.1 Блидов, Христо. „Ne bis in idem“ по отношение на защитата от домашно насилие. – Правен преглед, 2017, № 9. Варгас, Гладис, Мишел Безли, Шейла Гима, Сакунтала Кардигамар-Раджасингам, Маргарет Шулър, Ребека Сюар, Арати Вазан. Отговорност на държавата за...

Граматика

ПОДКАСТ (дата на записа: 04.12.2023 г., продължителност: 01:25:30) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Граматика“ (04.12.2023)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните точки на...
(разговорът е поместен за пръв път в „Портал Култура“ на 30.11.2023 г.)   Разговор на Николай Колев с Тодор Петков и Стоян Ставру по повод на книгата на Бруно Латур „Къде да се приземим? Къде съм?“1   Николай Колев: Поводът да сме заедно...