Възнаграждението на синдика

  (За спорните въпроси, свързани с възнаграждението на синдика, вж. и Евгениева, Т. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика. – В: Предизвикай: Несъстоятелността!,...

Решение № 93/02.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 53672/2015 г., ГК, 4-о...

Решение № 93/02.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 53672/2015 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 147, ал. 1 ЗЗД Поръчителят остава задължен и...

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 73 ЗГР чл. 128 НК чл. 9, ал. 1 ЗБДС чл....

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о...

Решение № 125/04.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2591/2016 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 62, ал. 2 ГПК чл. 694, ал. 4 ТЗ ...

Определение № 131/13.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК,...

Определение № 131/13.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 517, ал. 4 ГПК чл. 229, ал. 1,...

Решение № 39/20.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 39/20.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 51, ал. 2 ЗЗД Ако увреденият е допринесъл...

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 147, ал. 1 ЗЗД Поръчителят остава задължен и...