Решение № 157/03.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2219/2015 г., ТК, 2-о...

Решение № 157/03.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2219/2015 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 137, ал. 3 ТЗ Решенията по ал. 1,...

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 116, б. „а“ ЗЗД Давността се прекъсва: с...

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о...

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал....

Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о...

  Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 135, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД Кредиторът...

Решение № 14/27.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о...

Решение № 14/27.01.2017 г. на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 38, ал. 1 ЗЗД Представителят не може да...

Павлов иск срещу длъжник преди откриване на производство по несъстоятелност

  (Сборникът „Предизвикай: Несъстоятелността!“ съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството...

Решение № 249/18.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2920/2015 г., ТК, 2-о...

Решение № 249/18.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2920/2015 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 30, ал. 1, ал. 3, 5 и 6...