Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 49/04.04.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50236/2016 г., ГК, 4-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 116, б. „а“ ЗЗД Давността се прекъсва: с...

Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о...

Решение № 212/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3447/2015 г., TК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 644, ал. 1 ТЗ Синдикът може да прекрати...

Отговорност за вреди от действия на съдията по вписванията

  (Двудневното обучение „Вписванията в Имотния регистър. Преглед и анализ на актуалната практика на ВКС“ ще се проведе 26–27 ноември 2019 г. Повече...

Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о...

  Решение № 255/20.12.2016 г. на ВКС по гр. дело № 1473/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 135, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД Кредиторът...

Проблеми на вписванията на искови молби

  (Тълковникът „Предизвикай: Вещното право! (1961–2019)“ съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка...

Официална премиера на тълковник по вещно право

  Издателство „Сиела“ и Професионален сайт „Предизвикай правото!“ Ви канят на официалната премиера на изданието „Предизвикай: Вещното право!“, която ще се проведе от...

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 35/18.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 3422/2016 г., ГК, 2-о отд. Тълкувана правна разпоредба: чл. 50 ЗС чл. 53 ЗС чл. 109, ал. 1 ЗС чл....