Определение № 232/28.05.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1781/2018 г., ГК,...

  Определение № 232/28.05.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1781/2018 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани разпоредби: Детето може да оспори бащинството до една...

Решение № 114/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 1357/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 114/19.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 1357/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 214, ал. 1 ГПК В първото заседание за...

Решение № 1/01.02.2017 г. на ВКС по т. дело № 3228/2015 г., ТК, 2-о...

Решение № 1/01.02.2017 г. на ВКС по т. дело № 3228/2015 г., ТК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 417, т. 2 ГПК чл. 415, ал. 1 ГПК чл....

Решение № 130/24.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 878/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 130/24.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 878/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 31, ал. 1 ЗН чл. 20 ЗН чл. 227, ал....

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о...

Решение № 16/09.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 50185/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 110 ЗЗД чл. 111, б. „в“ ЗЗД чл. 342, ал....

Решение № 186/30.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2410/2015 г., ТК, 1-о...

Решение № 186/30.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2410/2015 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 74 ТЗ Всеки съдружник или акционер може да...