Решение № 186/30.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2410/2015 г., ТК, 1-о...

Решение № 186/30.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2410/2015 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 74 ТЗ Всеки съдружник или акционер може да...

Решение № 237/20.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2927/2015 г., ТК, 1-о...

Решение № 237/20.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2927/2015 г., ТК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК Писменият отговор...

Решение № 264/21.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2060/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 264/21.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2060/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 269 ГПК чл. 21, ал. 1 СК Въззивният съд...

Решение № 270/10.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 916/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 270/10.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 916/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 48, ал. 1 и ал. 3 ЗЗД Родителите...

Възнаграждението на синдика

  (За спорните въпроси, свързани с възнаграждението на синдика, вж. и Евгениева, Т. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика. – В: Предизвикай: Несъстоятелността!,...

Определение № 232/28.05.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1781/2018 г., ГК,...

  Определение № 232/28.05.2018 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1781/2018 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани разпоредби: Детето може да оспори бащинството до една...

Решение № 39/20.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 39/20.02.2017 г. на ВКС по търг. дело № 60101/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 51, ал. 2 ЗЗД Ако увреденият е допринесъл...