Срокът за предлагане на оздравителен план при отмяна на решение за обявяване в несъстоятелност

  (Сборникът „Предизвикай: Несъстоятелността!“ съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност...

Решение № 270/10.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 916/2016 г., ГК, 4-о...

Решение № 270/10.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 916/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 48, ал. 1 и ал. 3 ЗЗД Родителите...

Решение № 28/15.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о...

Решение № 28/15.03.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 269 ГПК Въззивният съд се произнася служебно по...

Определение № 65/06.03.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 318/2017 г., ГК,...

Определение № 65/06.03.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 318/2017 г., ГК, 3-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 210, ал. 2 ГПК Когато предявените искове...

Определение № 4/09.01.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 3197/2016 г., ГК,...

Определение № 4/09.01.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 3197/2016 г., ГК, 4-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК чл. 75,...

Проблеми на обявяването на предсрочна изискуемост

  (Очаквайте скоро трите годишника „Предизвикай: Съдебната практика!“ – „Гражданско процесуално право: 2018“, „Гражданско право: 2018“, „Облигационно и търговско право: 2018“, представящи съдебните актове на...

Решение № 124/06.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2188/2016 г., ГК, 2-о...

Решение № 124/06.01.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2188/2016 г., ГК, 2-о отд.   Тълкувана правна разпоредба: чл. 75 ЗС чл. 76 ЗС чл. 108 ЗС чл. 130 ГПК ...