Решение № 28/15.03.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 269 ГПК

[чл. 269] Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му част. По останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Длъжен ли е въззивният съд, когато за първи път се произнася по своевременно направено от ответника евентуално възражение за давност, да разгледа и се произнесе по всички относими към това възражение доказателства, доводи и възражения на ищеца?

 

Мотиви:

1.1. Съгласно чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, по допустимостта – в обжалваната му част, а по правилността – само по доводите във въззивната жалба. Когато въззивният съд се произнася за първи път по своевременно направено от ответника евентуално възражение за придобивна давност, […]:

– той е длъжен да разгледа и да се произнесе по всички

! своевременно представени доказателства; и

! своевременно направени правни доводи и възражения на ищеца, относими към основателността на възражението; като

– това процесуално задължение на въззивната инстанция е налице и в хипотезата, в която първоинстанционният съд не е разглеждал и не се е произнасял по релевираното от ответника в условията на евентуалност възражение за придобивна давност; поради това, че е

– намерил предявения иск за собственост за неоснователен по други съображения (напр., че придобивното основание на ищеца е нищожно).

 

Отговор:

Когато въззивният съд се произнася за първи път по своевременно направено от ответника евентуално възражение за придобивна давност, той е длъжен да разгледа и да се произнесе по всички своевременно представени доказателства и направени правни доводи и възражения на ищеца, относими към това възражение на ответника.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № III-22/08.03.2016 г. по в. гр. д. № 125/2016 г. ОС – Бургас, 3-ти възз. гр. състав;

Решение № 207/18.11.2015 г. по гр. д. № 743/2014 г. на РС – Карнобат;

Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г. на ОСГТК на ВКС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук