Решение № 28/15.03.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 2872/2016 г., ГК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 269 ГПК

[чл. 269] Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му част. По останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Длъжен ли е въззивният съд, когато за първи път се произнася по своевременно направено от ответника евентуално възражение за давност, да разгледа и се произнесе по всички относими към това възражение доказателства, доводи и възражения на ищеца?

 

Мотиви:

1.1. Съгласно чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, по допустимостта – в обжалваната му част, а по правилността – само по доводите във въззивната жалба. Когато въззивният съд се произнася за първи път по своевременно направено от ответника евентуално възражение за придобивна давност, […]:

– той е длъжен да разгледа и да се произнесе по всички

! своевременно представени доказателства; и

! своевременно направени правни доводи и възражения на ищеца, относими към основателността на възражението; като

– това процесуално задължение на въззивната инстанция е налице и в хипотезата, в която първоинстанционният съд не е разглеждал и не се е произнасял по релевираното от ответника в условията на евентуалност възражение за придобивна давност; поради това, че е

– намерил предявения иск за собственост за неоснователен по други съображения (напр., че придобивното основание на ищеца е нищожно).

 

Отговор:

Когато въззивният съд се произнася за първи път по своевременно направено от ответника евентуално възражение за придобивна давност, той е длъжен да разгледа и да се произнесе по всички своевременно представени доказателства и направени правни доводи и възражения на ищеца, относими към това възражение на ответника.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № III-22/08.03.2016 г. по в. гр. д. № 125/2016 г. ОС – Бургас, 3-ти възз. гр. състав;

Решение № 207/18.11.2015 г. по гр. д. № 743/2014 г. на РС – Карнобат;

Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г. на ОСГТК на ВКС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.