Изваждане на етажен собственик по чл. 45, ал. 1, б. "а", предл. 2 ЗС

Изваждане на собственик по чл. 45, ал. 1, б. “а” ЗС, който допуска неправомерно...

  Правният институт на изваждането от етажната собственост намира своята уредба в три нормативни акта: чл. 45, чл. 46 ЗС; чл. 11, ал. 1, т....
Davnost-garancionna-otgovornost

Носи ли строителят гаранционна отговорност по отношение на придобилия построеното по давност?

 ( статията е публикувана в преработен вид  в сп. Собственост и право, 2013, № 8 ) Често законът свързва притежаването на едно вещно право с...
Otnositelno-pravo-na-sobstvenost

Съществува ли “относително” право на собственост?

(статията е публикувана в сп. Търговско право, 2006, № 4, с. 87-112 и е съобразена с действащото към този момент законодателство)   Общоприето и безспорно е...
Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?

Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?

С приемането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за пръв път в българското законодателство беше уреден жилищният комплекс от затворен тип: „Особен режим...

Вещното право и стоящата на корен дървесина: еко-ресусцитация на „Един институт от областта на...

Публикуваната през 1901 г. статия със заглавие „Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя)“ на (тогава) студента Никола...
Право на собственост върху растение в чужд имот

Право на собственост върху растение в чужд недвижим имот?

Все по-често съвременната архитектура приобщава растенията в интериора и екстериора на сградите. Симбиозата между постройката и растенията в нея отговаря на екологичните и природозащитни...
Преценка за недействителност при отказ за вписване

Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване

(в контекста на въпроса за вписването на сделките с паркоместа и Определение № 255/20.06.2012 г. по гражданско дело № 175/2012 г, II-ро ГО на...