Роторен сервитут при ветрогенератор

„Роторен” сервитут при ветрогенератор?

Наскоро ми споделиха едно нестандартно и спорно  „разрешение”, използвано от инвеститор с оглед планирано от него изграждане на ветрогенератори. Преди да се снабди с...
Skrit-servitut

Скрит сервитут в Закона за собствеността: алтернативен поглед към субективното право, защитавано от чл....

В настоящите кратки бележки застъпвам, в порядъка на дискусия, тезата, че нормата на чл. 52, изр. 1 ЗС, според която не се позволява да...
Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията

Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията

(статията е публикувана в сп. Търговско и конкурентно право, кн. 3, 2011, стр. 5-15)   Две от основните цели на производството по ликвидация...
Ползвателят като страна в производството по чл. 32, ал. 2 ЗС

Ползвателят като страна в производството по чл. 32, ал. 2 ЗС

Съгласно чл. 32 ЗС общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи...

Кражбата на електричество

(проф. Хайнрих Дернбург) (в превод на Стефан Тихолов) * Dernburg, Heinrich, Diebstahl an Elektrizitaet, Deutsche Juristen-Zeitung 1 (1896), S. 473. ** Съществува и друг превод...
Завет на владение

Завет на владение

(статията е публикувана в сп. „Собственост и право“, кн. 6, 2010, стр. 37-46) Осъществяваното от едно лице владение представлява част от неговото имущество, разглеждано като...

За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот

                                                    І. Постановка на въпроса В правната доктрина са изказани различни становища по въпроса, как следва да ликвидират отношенията между страните по нищожна сделка. Особено...