Органичната архитектура и вещното право

Органичната архитектура и вещното право

Съществуват тенденции в модерната архитектура, които отправят сериозни предизвикателства към „традиционните“ разрешения във вещно право и изискват гъвкавост при създаването на бъдещото...

Правото на строеж и правото на собственост върху постройката

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2008, № 2, с. 40–56) 1. Правото на строеж   1.1. Правото на строеж като средство Правото на...
Ипотеката върху земята следва да преминава и върху новоспостроената сграда

Ипотеката върху земята следва да преминава и върху новоспостроената сграда

Вече няколко години въпросът относно "преминаването" на ипотеката върху земята и върху построената върху нея впоследствие сграда вълнува юристите в България. Въпросът по-конкретно е следният: "Ако...
Изпълнение на решението на общото събрание на етажните собственици

Изпълнение на решението на общото събрание за изваждане на етажен собственик

  Лицето, за което се отнася решението за изваждане, е длъжно да напусне сградата в определения от решението срок (чл. 38, ал. 1 ЗУЕС). Ако...

За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот

                                                    І. Постановка на въпроса В правната доктрина са изказани различни становища по въпроса, как следва да ликвидират отношенията между страните по нищожна сделка. Особено...
Право на строеж във водата

“Строеж” във водата

С усъвършенстването на технологиите и с непрекъснатото увеличаване на живеещите на едно място хора, съвременната архитектура предлага все по-нестандартни разрешения на демографския проблем и...
Обем на завършеност на грубия строеж

Обем на завършеност при “груб строеж”

Наскоро прочетох статията на моя приятел и колега Иван Георгиев „Груб строеж – обща характеристика и особености“, публикувана в сп. „Собственост и право“, 2011,...