По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика

(статията за пръв път е публикувана в сп. "Собственост и право", 2016, № 7, с. 5-15)   Съгласно чл. 70, ал. 1 ЗС добросъвестен владелец е...

Служещите вещи

  (статията е публикувана за пръв път в сп. “Правна мисъл”, 2007, № 1, с. 31-51)   Всяка вещ се създава и признава като обект на определени...
Отказът на съдията по вписванията

Преминаване на ипотеката при цесия на обезпеченото вземане

(статията е част от книгата "Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011)")   Във връзка с прилагането на...

Последици от прехвърляне на наетия имот

Същност и правна характеристика Предоставяне на ползването на наетия имот по смисъла на чл. 228 ЗЗД не води до прехвърляне на собствеността, а само дава...
Възможно ли е принудително изпълнение на обезщетението при принудително отчуждаване?

Възможно ли е принудително изпълнение срещу общината за събиране на обезщетение за отчуждаване?

Повод на настоящата публикация са две решения на Второ отделение на Административен съд, град София: решение № 1024/08.03.2011 г. на Административен съд-град София, второ...
За мястото на безвъзмездността

За мястото на безвъзмездността в Света на парите!

Въпреки всеобщата комерсиализация на съвременното общество все по-често ставаме свидетели на различни форми на безмъзмездност, особено що се касае до услугите, предоставяни в интернет пространството. Метаморфозите...

Корабът като особена движима вещ

вж. pdf (публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, № 4, 2006, с. 55–69) В зависимост от начина им на свързване със земната повърхност и...