Обем на завършеност на грубия строеж

Обем на завършеност при “груб строеж”

Наскоро прочетох статията на моя приятел и колега Иван Георгиев „Груб строеж – обща характеристика и особености“, публикувана в сп. „Собственост и право“, 2011,...

Сандра-орангутанът и един макак, който не успя да стане автор

  (Правото в нови територии - БНР, 02.02.2015 г.)   аудиозапис от предаването   Орангутанката Сандра е родена в Германия, но целия си живот е прекарала в зоологическа градина...
Изваждане на етажен собственик по чл. 45, ал. 1, б. "а", предл. 2 ЗС

Изваждане на собственик по чл. 45, ал. 1, б. “а” ЗС, който допуска неправомерно...

  Правният институт на изваждането от етажната собственост намира своята уредба в три нормативни акта: чл. 45, чл. 46 ЗС; чл. 11, ал. 1, т....
Гражданска конфискация

“Гражданската” конфискация – дърво или желязо?

Приетият на 16 февруари 2012 г. на първо четене Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПОНПИ) поставя редица въпроси, един...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има...

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

Няколко предварителни бележки Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги. Оказионализмите се...
Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?

Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?

С приемането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за пръв път в българското законодателство беше уреден жилищният комплекс от затворен тип: „Особен режим...