Priemstvo-vav-vladenie-po-chl.70-3-ZS

Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор

    (чл. 70, ал. 3 ЗС и Решение № 3/06.02.2014 на ВКС, I г.о. по гр. д. 5459 /2013 г.)   Предмет на направения по-долу коментар е Решение...

Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права

1. В своя Втори трактат за управлението Джон Лок изхожда от естественото състояние, в което първоначално хората са се намирали и описва начина, по...
Davnost-garancionna-otgovornost

Носи ли строителят гаранционна отговорност по отношение на придобилия построеното по давност?

 ( статията е публикувана в преработен вид  в сп. Собственост и право, 2013, № 8 ) Често законът свързва притежаването на едно вещно право с...
За мястото на безвъзмездността

За мястото на безвъзмездността в Света на парите!

Въпреки всеобщата комерсиализация на съвременното общество все по-често ставаме свидетели на различни форми на безмъзмездност, особено що се касае до услугите, предоставяни в интернет пространството. Метаморфозите...
Отказът на съдията по вписванията

Преминаване на ипотеката при цесия на обезпеченото вземане

(статията е част от книгата "Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011)")   Във връзка с прилагането на...
Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?

Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?

В статията си „Отрицателният установителен иск за защита на правото на собственост”, публикувана в сп. „Съвременно право”, кн. 2, 2008, стр. 26-39, съм представил...
Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията

Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията

(статията е публикувана в сп. Търговско и конкурентно право, кн. 3, 2011, стр. 5-15)   Две от основните цели на производството по ликвидация...