Публикации Автори Статии от Ангел Шопов

Ангел Шопов

1 Публикации 0 Коментари
Доцент д-р Ангел Шопов води лекционни курсове в Юридическия факултет на ПУ по Гражданско право – обща част, Юридически лица с нестопанска цел и Правна защита на потребителите. Има редица специализации във водещи европейски университети и научни институти като Университета във Фрибург, Швейцария; Т. М.С. Асер Институт – Хага, Холандия; Универисета за чужденци в гр. Перуджа, Италия и др. Автор е на две монографии и множество студии и статии, посветени на разнообразни въпроси от областта на цивилистиката. Участва в различни колективни и индивидуални научни проекти в страната и чужбина. Владее френски, английски и италиански език. Ползва руски език.