Публикации Автори Статии от Мария Спасова

Мария Спасова

1 Публикации 0 Коментари
Мария Спасова завършва бакалавърска степен по Философия и магистърска степен по Трудова и организационна психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2013 г. защитава магистърска теза на тема „Връзката пол-професионално израстване или „стъкленият таван” пред жените в съвременната организация”. От юли 2014 г. е редовен докторант в направление Философия (Етика - Социални изследвания на пола) към катедра по Логика, етика и естетика при Софийски университет „Св. Климент Охридски”.