Публикации Автори Статии от Стоил Сотиров

Стоил Сотиров

1 Публикации 0 Коментари
Здравейте, името ми е Стоил Сотиров. По време на студентските си години съм участвал в множество състезания, както и в няколко научни конференции. Завърших юридическото си образование в ЮФ към УНСС в края на 2018 г. с отличен успех от държавните изпити. В края на 2019 г. издържах успешно изпита за юридическа правоспособност, както и адвокатския изпит. От 2020 г. съм вписан адвокат към Софийска адвокатска колегия и съдружник в адвокатска кантора „Сотиров, Пенчев и партньори“. Понастоящем съм редовен докторант в катедра „Публичноправни науки“ в същия университет, като ми предстои защита на дисертационен труд. Основните ми научни и професионални интереси са насочени към административното право и процес, както и в сферата на обществените поръчки.