Публикации Автори Статии от Виктор Радев

Виктор Радев

1 Публикации 0 Коментари
Здравейте, казвам се Виктор Радев! В момента съм студент по право в University of Amsterdam, където следвам магистърска програма по международно и европейско право със специализация в инвестиционен арбитраж и международно търговско право. Както би могло да се съди от избора ми на академичен, а вероятно и бъдещ професионален път, основните ми интереси са в сферата на международното икономическо право. Това са по-конкретно: международен арбитраж, регулаторната рамка на Световната търговска организация, конкурентно и антитръст право, корпоративно право, както и дяловете на международното публично право, занимаващи се със защита на околната среда и международна отговорност. Предпочитам практическата страна на правната наука, но вярвам, че научните трудове имат ключова роля в развитието й и не бива да бъдат пренебрегвани.