Публикации Автори Статии от Александър Бандеров

Александър Бандеров

1 Публикации 0 Коментари
Александър Бандеров е завършил специалност „Социални дейности“, профил „Деца и семейства“, в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2014г. С дипломна работа на тема „Социална работа на юноши с противообществени прояви“. В момента се обучава в две магистърски програми – „Биоетика“ и „Клинична социална работа“ отново в същото учебно заведение. От октомври до декември 2013 специализира в Германия, DWBW- Heidenheim, Heidenheim. Има стажове в институции за деца лишени от родитески грижи, дневни центрове за деца със специални образователни потребности и хора с психически заболявания. Участвал е в различни доброволчески инициативи. Професионалното му развитие е обвързано с идеите на психоанализата (Лакан, Долто, Клайн), биоетиката и педагогиката.