Публикации Автори Статии от Анелия Цветанова-Минчева

Анелия Цветанова-Минчева

1 Публикации 0 Коментари
Здравейте, казвам се Анелия Цветанова-Минчева. Завършила съм специалност „право“ в Юридическия факултет на Бургаски свободен университет и от началото на 2018 г. съм докторант по административно право и процес към СУ „Св. Климент Охридски“. В последните години се концентрирам върху теми, свързани с е-управление, виртуалните валути, електронно възлагане на обществени поръчки и др. Участник, лектор и слушател съм в редица международни и национални научни конференции и съм автор на публикации в областта. Причината да се включа в Професионален сайт „Предизвикай правото!“ е, за да представя наличието на по-специфични проблеми в областта на правото при връзката му с информационните технологии и да насоча вниманието и към тях.