Публикации Автори Статии от Мирослав Димитров

Мирослав Димитров

1 Публикации 0 Коментари
Мирослав Димитров е д-р по право, гл. ас. в катедра „Частноправни науки” на ЮФ при УНСС.