Публикации Автори Статии от Силвия Кръстева

Силвия Кръстева

1 Публикации 0 Коментари
Името ми е Силвия Цветкова Кръстева. Завършила съм специалност „право“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Съдия съм в Окръжен съд – Плевен и почти от двадесет години работя в областта на търговското право и търговската несъстоятелност. Разглеждала съм много производства по несъстоятелност, като от особено значение за моя професионален опит е производството по несъстоятелност на „ПЛАМА“ АД, което приключи след осребряване и разпределение на сумите между кредиторите на несъстоятелността. Работя сред много динамична и конкурентна среда на професионалисти, каквито са моите колеги. Занимавам се и с преподавателска дейност – непостоянен преподавател съм в НИП – гр. София и съм лектор в обучения на синдици, организирани от Министерство на правосъдието. Понастоящем съм и докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, като темата на докторантурата ми е свързана с производството по несъстоятелност на търговци. Ежедневната ми работа предлага разнообразие от проблематика в производството по несъстоятелност и в търговското право, която, надявам се, би предизвикала вашия професионален интерес по отношение на възможностите за правоприлагане и предложенията за законови промени. Бих желала да ви запозная с тези мои размисли, като се надявам, че ще предизвикам вашия интерес и дискусия. Очаквам чрез екипа на „Предизвикай правото!“ да разширя правната си информираност и да бъда полезна с правораздавателния си опит.