Публикации Автори Статии от Светослав Пиронев

Светослав Пиронев

1 Публикации 0 Коментари
Светослав Пиронев е завършил СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“. Към настоящия момент е задочен докторант в Института за държавата и правото при БАН, секция по гражданскоправни науки. Научните му интереси, освен в областта на облигационното право, са и в търговското право и гражданския процес.