Публикации Автори Статии от Тервел Гърчев

Тервел Гърчев

1 Публикации 0 Коментари
Тервел Гърчев е завършил специалност „право“ в Университета по национално и световно стопанство през 2005 г., а през 2007 г. – и специалност „финанси“ в същия университет. През 2017 г. получава Investment Foundations Certificate на CFA Institute. Интересите на Тервел са свързани с правото и финансите и по-конкретно с областите, в които се наблюдават пресечни точки между двете науки. От 2006 г. Тервел е вписан като адвокат, като основната му професионална насоченост е консултирането на различни бизнеси по правни въпроси с цел откриване на по-ефективни начини за справяне с възникналите пред тях проблеми. Можете да се свържете с Тервел Гърчев на tervel.garchev@dplawfirm.bg или tervel.garchev@gmail.com.