Публикации Автори Статии от Йорданка Николова

Йорданка Николова

1 Публикации 0 Коментари
Завършила съм юридическото си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем съм задочен докторант към Института за държавата и правото при БАН, специалност „Гражданско и семейно право“ и тема на дисертационния труд „Произход и сурогатно майчинство. Проблеми и разрешения“. Вписана съм като адвокат към Адвокатска колегия – гр. Сливен и съм съдружник в Адвокатско дружество „Арнаудов и Николова“. Основната ми професионална дейност е в сферата на търговското право, а академичните ми интереси са насочени към биоправото.