Публикации Автори Статии от Ина Димитрова

Ина Димитрова

3 Публикации 0 Коментари
Ина Димитрова е доктор по философия, главен асистент в Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, член на Института за критически социални изследвания, хоноруван асистент в ПУ “Паисий Хилендарски”. Автор е на монографиите Рефлексивност и социална онтология, 2009, ИК “Критика и хуманизъм” и Пренатална диагностика и биополитика в България, 2012, "Изток-Запад".