Публикации Автори Статии от Лидия Пенева

Лидия Пенева

1 Публикации 0 Коментари
Докторант на самостоятелна подготовка в Нов български университет в областта на наказателноправните науки. Не съм от хората, които с лекота говорят за себе си или за другиго. И все пак считам, че най-точното определение за мен е: скромен по душа човек, който носи в духовния си свят неутолимо любопитство към правото и знанието.