Публикации Автори Статии от Николета Лазарова

Николета Лазарова

1 Публикации 0 Коментари
Николета Лазарова е доктор по „Трудово право и обществено осигуряване“ в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. От 2008 г. до настоящия момент е преподавател по дисциплините „Трудово право“, „Осигурително право“ и „Здравно осигуряване“ в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“. От 2015 г. е практикуващ адвокат към Адвокатска колегия – гр. Благоевград. Член е на Съюза на учените в България и Съюза на юристите в България. Научните интереси на автора са в областта на трудово и осигурителното право, правото на ЕС и антидискриминационното право.