Публикации Автори Статии от Цветомир Тодоров

Цветомир Тодоров

2 Публикации 0 Коментари
Цветомир Тодоров е управляващ съдружник в Адвокатско дружество Тодоров и Партньори и прокурист в Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани. Той е правоспособен адвокат, както в България (Софийска Адвокатска Колегия), така и в Ню Йорк, САЩ. От януари 2010г. до декември 2013г. той е генерален директор на Българо-Американски Инвестиционен Фонд, като преди това от ноември 2001г. до декември 2009г. заема различни позиции в групата компании на БАИФ (включително в Българо-Американска Кредитна Банка). Междувременно е бил и председател на Съвета на Директорите и на Одитния Комитет на И АР ДЖИ КАПИТАЛ 3 АДСИЦ и прокурист на Бългериън-Америкън Пропърти Мениджмънт. Избран е и за председател на Българската Асоциация на Фулбрайтовите Стипендианти. Г-н Тодоров е магистър по право (LL.M.), както от СУ „Св. Климент Охридски“, така и от Ню Йоркския Университет. Също така е специализирал в ТМС Асер Институт (Хага), Хагската Академия по Международно право и Университет Джорджтаун, Вашингтон. Цветомир Тодоров е доктор по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски“, след като през 2017 г. защити дисертация на тема "Конституционно правни проблеми на евтанаията".