Публикации Автори Статии от Сюлейман Башов

Сюлейман Башов

2 Публикации 0 Коментари
Здравейте, казвам се Сюлейман Башов. Дипломирах се в специалност „право“ в Юридическия факултет на УНСС. Понастоящем работя като юрисконсулт в холдингово дружество. Интересите ми са предимно в сферата на търговското право (вкл. неговата публичноправна уредба). Интересувам се още от политика и икономика. Старая се, също така, да отделям време за философска и историческа литература, която чета с голямо удоволствие. Имам няколко публикувани статии в сферата на частното право, както и един научен доклад, изнесен на научна конференция, организирана в УНСС през 2017 г. Щастлив съм, че някои от публикациите ми могат да бъдат прочетени и на сайта ChallengingTheLaw, който се превърна в едно от най-значимите средища на съвременната правна мисъл в страната.