Публикации Автори Статии от Деян Петров

Деян Петров

1 Публикации 0 Коментари
Студент съм в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Имам засилен интерес към гражданското и търговското право. Участвал съм в множество състезания по право, които считам за една нова и изключително ефективна форма на обучение. Провокативността, необятността и сложността на някои проблеми на правото, до които съм имал честта да се докосна, ме стимулират към непрекъснато самоусъвършенстване. Вярвам, че ключът към истинското юридическо познание е в критичното мислене и поставянето под въпрос на всяко твърдение, колкото и привидно безспорно да изглежда то- само тогава ще можем убедено да заявим, че юристът е стожер на доброто и справедливото, а не механично позоваващ се на буквата на закона и съдебната практика робот. Изпитвам безкрайно уважение към дейността на екипа и авторите на challengingthelaw, както и въобще към всеки, който има смелостта да предлага решения на нееднозначно решими проблеми.