Публикации Автори Статии от Ивайло Кънев

Ивайло Кънев

2 Публикации 0 Коментари
Ивайло Кънев е завършил специалност "Право" в ЮФ на УНСС. Дипломиран е през месец март 2015г. Участвал е на Национални състезания по гражданско и търговско право с отбори от ЮФ на УНСС. В момента работи в адвокатска кантора. Автор е на статията "Субективното право по чл.19, ал.3 ЗЗД", а със статия "За конверсията на нищожните сделки" спечели I-во място на Състезание за научни разработки в областта на гражданскоправните науки, организирано от Съюза на юристите в България и ОЮР "Темида", проведено на 28.04.2015г, с жури: проф. О.Герджиков, съдия от ВКС Никола Хитров и адвокат Даниела Доковска.