Публикации Автори Статии от Ивайло Кънев

Ивайло Кънев

4 Публикации 0 Коментари
Завършил съм в ЮФ на УНСС. Съдия съм в РС Айтос, д-р по гражданско и семейно право. Имам няколко статии в областта на гражданското право, а дисертационния труд публикувах като монография със заглавие "Частноправни последици от недействителността на сделките".