Публикации Автори Статии от Мария П. Петрова

Мария П. Петрова

4 Публикации 0 Коментари
Мария Петрова е родена и живее във Варна. Завършила е руска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (1990 г.) и право във ВСУ „Черноризец Храбър” (1997 г.). Асистент е по гражданскоправни дисциплини в Юридическия факултет при ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна (от 1998 г. - хонорован, от 2001 г. - редовен), действащ адвокат, вписан в Адвокатска колегия - Варна (от 1998 г.), докторант на самостоятелна подготовка в областта на семейното право. Член на Съюза на учените (от 2002 г.).