Публикации Статии
(доклад, представен на Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023) на тема „ЧОВЕК И ПРИРОДА“) автор: Николай Танчев, магистър, ИУ Варна От древността до днес човекът проявява култ към природата и Земята, изразявайки го чрез религиозност, култове и социално поведение....
ПОДКАСТ (дата на записа: 29.01.2024 г., продължителност: 01:21:02) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Видеоигри и литература“ (29.01.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
    1. В тълкувателно дело № 2/2023 г. по описа на Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС е поставен на обсъждане следният въпрос: „Нищожно ли е на основание чл. 42, б. „в“ ЗН завещание, което е направено както...
ПОДКАСТ (дата на записа: 22.01.2024 г., продължителност: 1:42:55) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. ------ „Природа и възможност“ (22.01.2024)   Серията „Вокс вириди“ е „зелената издънка“ в поредицата „Вокс нихили“ на...
(публикувана в сп. „Правна мисъл“, г. III (1937), № 1) от д-р Йосиф Фаденхехт   В Съдийски вестник, г. XVIII, брой 2 (с. 37), в една статийка от г-н Христо Константинов се дава едно според мен неправилно разрешение на въпроса докога може...
ПОДКАСТ (дата на записа: 24.01.2023 г., продължителност: 01:22:38) (всички теми на Vox Nihili - виж тук) ВИДЕО   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- --- „Етиката във видеоигрите“ (24.01.2024)   Серията „Вокс нихили“ на Ratio Podcast и Предизвикай правото! изследва пресечните...
(доклад, представен на Единадесета национална конференция по биоетика и биоправо (2023) на тема „ЧОВЕК И ПРИРОДА“) автор: д-р Иван Колев, ПУ „Паисий Хилендарски“   1. Видове безсмъртие Разбиранията за безсмъртието са разнородни. Според професора по философия Майкъл Чолби концепциите за безсмъртието могат...