Публикации Статии
ПОДКАСТ (дата на записа: 15.05.2022 г., продължителност: 1:09:21) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Колко вида хора има? - Кой е най-големият ни провал? - Кога неравенствата се превръщат...
  (доклад, представен на деветата национална конференция по биоетика и биоправо „Живот и кризи“ (2021), проведена на 2 декември 2021 г.)   Via et veritas et vita John 14:6 „… Една от най-забележителните особености на интуитивната и инстинктивната природа е, че тя поражда...
ПОДКАСТ (дата на записа: 06.05.2022 г., продължителност: 1:11:21) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Имам ли право да обособя част от своя „Аз“ и да го продам...
(публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, 2021, № 12, с. 5-13) Съгласно чл. 113 ЗС подлежащите на вписване актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху...
ПОДКАСТ (дата на записа: 05.05.2022 г., продължителност: 1:18:30) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Какво представляват иновациите и по какво се различават от изобретенията и откритията? - Добри...
(публ. за първи път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 2) 1. Увод Семейният кодекс от 2009 г. за първи път уреди сключването на брачни договори, като една от допустимите уговорки в съдържанието на брачен договор е тази относно издръжката...
ПОДКАСТ (дата на записа: 08.01.2022 г., продължителност: 1:11:12) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на този адрес. --- - Каква е разликата между транс- и пост- хуманизъм? - Ще има ли нещо ценно...