Публикации Статии
ПОДКАСТ (дата на записа: 11.04.2020 г., продължителност: 1:28:07) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Чие притежание е космосът? - Предстоят ли войни за ресурси между големите космически сили? - Трябва ли да запазим извънземните микроорганизми извън значението им за...
  (научното съчинение е класирано на четвърто място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“,...
  Стояне, в чест на твоето „акме“…   За мен 10.11.1989 г. донесе и лична радост. На този ден научих, че съдия Румен Янков е взел решение в моя полза и аз – редовен „аспирант“ в София, но с „жителство“...
(Густав Радбрух*)   („Gesetzliches Unrecht und Uebergesetzliches Recht“, публ. в SueddeutscheJuristen-Zeitung, 1946, Nr. 5 (август 1946), S. 105-108. Превод: д-р Васил Петров, Теофана Евгениева)   I.   Посредством две аксиоми – „заповедта си е заповед“ и „законът си е закон“ – националсоциализмът успя да обвърже...
(публикувана за пръв път в приложение към сп. „Собственост и право“, 2012, № 8, с. I-XX)   Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗАЗ договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Предвидената...
ПОДКАСТ (дата на записа: 26.04.2020 г., продължителност: 1:22:48) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   - Каква е връзката между брака и собствеността? - Какво представляват призрачните бракове в Китай и Судан? - Защо любовта е „асоциална“ стихия и зависимостта на...
(научното съчинение е класирано на трето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“,...