Правни лабиринти

 

Правото е разнолик феномен. С течение на времето то е издълбало и оформило различни коридори, през които минават взаимодействията между хората. Въпреки сериозната проученост и систематизация на инфраструктурата на правото, в нея остават множество неизследвани и неясни пространства, които бихме могли да обозначим като лабиринти. И да – те са в множествено число (“лабиринти”, а не “лабиринт”), тъй като възникват многократно, неочаквано и на най-различни места. В зависимост от нагласата, с която попадаш в тях, правните лабиринти могат да бъдат объркващи фрагменти без надежда за изход “навън” или пък привлекателни градини от идеи, на стопанисването на които можеш да посветиш цялото си свободно време. Ние гледаме на правните лабиринти именно от посочената втора перспектива. И макар нишката на Ариадна понякога да изтънява до невидимост, а срещата с Минотавъра – да става все по-вероятна и дори наложителна, маршрутите в лабиринта продължават да носят удоволствие и удовлетворение на посветилите им се авантюристи.

 

В рамките на тази объркана, почти като лабиринт :), метафора може да бъде поставена и идеята за предаването “Правни лабиринти”, зад което стоят Клубът на юриста “Теодор Пиперков” и Професоинален правен сайт “Предизвикай правото!”. След няколко месеца разговори, предложения и съмнения с Йордан Субев решихме, че трябва да дадем шанс на идеята. Благодарение на Антоний Димитров и Деян Петров направихме първото предаване, посветено на непреодолимата сила. С помощта на Илиян Костов усилията ни намериха най-подходящата форма, а черупката на охлюва се превърна в своята същност – лабиринт. Така поставихме началото на нещо, чието бъдеще ще зависи от активността на юристите с мнение – от активността на тези от нас, които са готови да изразят и защитят публично своите опити за истина, пък дори и когато те биват отхвърляни като “недопустими грешки”. Защото истината се ражда в спора? Не. Защото истината живее в спора! Тя е спорът. Истината се съдържа като процес в самото взаимодействието при търсенето на възмоните отговори. Тя обикаля около въпроса, кокетничейки с възможните отговори. Тя е и в удоволствието от това заедно да задаваме въпроси. И заедно да търсим техните отговори, докато те не ни намерят и веднага след това не ни изоставят в ръцете на своите контрааргументи.

 

Вярвам, че в България има много талантливи юристи. Вярвам, че те трябва да бъдат чути и радостта им от знанието – да бъде споделена. Ако “Правни лабиринти” помогне поне на един такъв юрист да изпита удоволствието на спора и опиянението на завихрящата се до лабиринт спирала от аргументи, то ние ВЕЧЕ сме постигнали целта си.

 

Стоян Ставру

 

Епизоди:

 

Епизод #1 "Разпределение на ресурсите при непреодолима сила" – с участието на Антоний Димитров и Деян Петров;

 

Епизод #2 "Арбитражът. Възможност или риск?" – с участието на Тихомир Рачев и Пламен Йотов;

 

Епизод #3 "Практически проблеми, свързани с арбитража" – с участието на Тихомир Рачев и Пламен Йотов;