Списък на забелязани технически грешки

 

СПИСЪК

на забелязани технически грешки

в сборниците от поредицата

Тъй като детайлите са определящи за качеството на всяка книга – особено когато става въпрос за сборник със съдебна практика, по-долу сме посочили забелязаните от нас технически грешки, допуснати при индивидуализацията или при представянето на включените в сборниците съдебни актове. Ще бъдем благодарни на всеки, който ни помогне в откриването и отстраняването на подобни технически грешки, които успяват да се скрият в книгите от поредицата, въпреки усилията на целия ни екип. Приемете нашите извинения за всяка една от тях. Поемаме ангажимент за тяхното отстраняване при евентуално ново издание на книгата.

 

1. Карти „Етажната собственост 2018:

 

! на карта № 28 (акт № 172, Решение № 39/19.02.2013 г. по гр.д. № 657/2012 г. на ВКС, I г.о.) – предна страна: „докладчик: Геника Михайловада се чете „докладчик: Бонка Дечева“

 

2. „Предизвикай: Етажната собственост! (2008-2018)“, Том II:

 

! на с. 681 (акт № 173, Определение № 89/22.05.2017 г. по ч.гр.д. № 1464/2017 г. на ВКС, I г.о.): „докладчик: Бонка Дечевада се чете „докладчик: Геника Михайлова“

 

3. „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“:

 

! на с. 273 (акт № 52, Решение № 213/05.01.2017 г. на ВКС по гр.д. № 2180/2016 г., ГК, IV г.о.): „Решение № 213/05.01.2017 г. на ВКС по гр.д. № 2180/2016 г., ГК, IV г.о.“ да се чете „Решение № 213/06.01.2017 г. на ВКС по гр.д. № 5864/2015 г., ГК, ІV г.о.“

 

4. „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018“:

 

! на с. 232 (акт № 40, Решение № 46/10.05.2018 г. на ВКС по гр.д. № 2015/2017 г. на ВКС, II г.о.): „докладчик: Гергана Николовада се чете „Гергана Никова“;

 

! на с. 705-718 (Указател на съдебните актове): в петата предпоследна колона на таблицата всички посочени числа (страници) трябва да се четат с плюс 4 единици (страници), така „162“ (на първия ред) следва да се чете „166“, а „368“ (на последния ред) следва да се чете „373“;

Коригираният указател на съдебните актове може да бъде изтеглен оттук.

 

! на с. 122 и на с. 526 qr кодовете следва да водят до следния url адрес: https://www.challengingthelaw.com/iniciativi/signalizirai-pravoto/ (адресът не се зарежда);

 

Списък на техническите грешки може да изтеглите тук.