Мартин Пенчев

Здравейте!

За сайта научих през есента на 2014 г. От 08.11.2015 г. съм част от авторския колектив на „Предизвикай правото!“. Удоволствието и положителното въздействие от комуникацията ми с членове на редакторския колектив, както и с други автори, ми помогнаха безкрайно много за научното и професионалното ми развитие. Бях избран за студент на годината по право в УНСС за 2016 г. През същата година официално се присъединих и към екипа на общността „Предизвикай правото!“. През 2018 г. завърших с отличие държавните изпити и се дипломирах успешно. Участвал съм в работни групи за изменение на Закона за висшето образование, както и в такава, свързана с изменение и допълнение на Търговския закон. Научните ми интереси са изцяло насочени към облигационно, търговско и наследствено право. Понастоящем съм задочен докторант по гражданско и семейно право към Института за държавата и правото към БАН, като темата на изследването ми е свързана с института на цесията.

Ако желаете да се свържете с мен или имате нужда от моето съдействие, може да ми пишете на следния адрес: hello (at) mpenchev.com или penchevlaw (at) gmail.com.