Мартин Пенчев

 

Здравейте! Името ми е Мартин Пенчев и понастоящем съм студент по право в ЮФ към УНСС. За сайта научих през есента на 2014 г. От 08.11.2015 г. съм част от авторския колектив на „Предизвикай правото!“. Комуникацията с членове на редакторския колектив, както и с други автори, ми помогна в научното и професионалното развитие. Впоследствие бях избран за Студент на годината по право в УНСС за 2016 г. Интересите ми са насочени изцяло към Частноправните науки, и по-конкретно към гражданско право – обща част, облигационно, търговско и наследствено право. Що се отнася до личността ми, вярвам, че страстта, постоянството и неуморният труд правят непобедима комбинация за успех.

Можете да се свържете с мен на следния електронен адрес: penchevlaw (at) gmail.com.