Онлайн дискусия търси отговор на въпроса:

Кой носи отговорност за климатичните промени?

ВИДЕО

Прессъобщение

29-и септември 2020 г.

 

Информационната платформа за климатични промени „Климатека“, заедно с правното издание „Предизвикай правото!“, организират онлайн дискусия по темата „Климатични промени и отговорност“. Тя ще се проведе на 30-и септември, сряда, от 17:00 ч. и ще бъде предавана на живо във Фейсбук страницата на събитието.

Глобалните емисии на парникови газове продължават да нарастват дори във времето на пандемия. Всекидневно наблюдаваме следствия от климатичните промени, на които ставаме и потърпевши – опустошителни пожари, урагани и бури, наводнения и засушавания и други. Климатичните промени, макар и с различни проявления, се случват навсякъде и засягат всеки един от нас. Но не всеки един е засегнат еднакво и докато последиците за едни могат лесно да бъдат преодоляни, то за други по-уязвими групи от обществото те могат да бъдат катастрофални.

Кой носи отговорността за антропогенната дейност, допринасяща за ускоряването и задълбочаването на тези потенциално катастрофални проблеми? Дали това са корпорациите, държавите, всеки един от нас като потребител, човечеството като цяло?

Това са сложни, интердисциплинарни въпроси, чиито отговори изискват задълбочен аналитичен подход. Дискусията има за цел да погледне на проблема холистично, като вземе за отправна точка причините на климатичните промени и най-вече антропогенната дейност. Ще бъде засегната и темата за климатичната справедливост и климатичната отговорност, която през последните дни стана доста актуална след доклад на Oxfam International, който посочва, че най-богатите 1% от световното население (около 63 мил. души) са отговорни за 15% от натрупаните емисии въглероден диоксид или два пъти повече от най-бедните 50% от населението. След това ще се фокусира върху сложния проблем за отговорността и вината и ще разгледа особеностите на екологичните щети от гледна точка на правото.

В предстоящата дискусия експертите на двете организации ще разгледат климатичните промени не само през призмата на науката за климата, но и през техните правни и философски аспекти. Те ще търсят отговори на въпросите:

  • Кои са основните причини за климатичните промени и какви са последствията от тях?
  • Каква е разликата между егоцентризъм и екоцентризъм?
  • Какво е климатична справедливост и климатична отговорност?
  • Кои са различните обществени и икономически групи, носещи отговорност за климатичните промени?
  • Какви са видовете екологични щети и какво може да бъде направено за тяхното предотвратяване и отстраняване?

Участници ще бъдат авторският състав на „Климатека“ – геоморфологът д-р Петко Божков, климатологът д-р Симеон Матев и биогеографът д-р Борислав Григоров и философите от „Предизвикай правото!“ – доц. д-р Стоян Ставру и доц. д-р Огнян Касабов.

С тази дискусия представители на различни академични дисциплини обединяват усилия, за да отворят дебата и да ангажират общественото внимание по задълбочаващия се проблем. Зрителите на онлайн събитието също ще имат възможност да се включат активно в дискусията, като задават въпросите си в коментар под видеото.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.