Публикации Статии Страница 64
Все по-малко са нещата, свързани с човека, които остават едни и същи от неговото раждане до смъртта му. Той може да променя имуществото, адреса, името си, но и родителите си, съпруга си... Напоследък може да променя и все повече...
Триединната природа на акцията   Относно акциите традиционно се посочва, че те могат да бъдат разглеждани в три различни аспекта: - като част от капитала (от гледна точка на дружеството): всеки акционер участва в капитала на акционерното дружество с номиналната стойносттна акциите,...
В началото на седмицата – на 27 юни 2011 г., в Народното събрание постъпи Законопроект за евтаназията с вносител Любен Корнезов, съдържащ петнадесет члена и два параграфа. За краткото време от една седмица той успя да предизвика множество дебати в...
Интегративна биоетика С радост бих искал да съобщя, че от следващата академична и учебна година: 2011 – 2012 г. в СУ "Св. Климент Охридски" страртира нова магистърска програма с наименование "Интегративна биоетика". Тя е отворена за всички, завършили психология, философия,...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 41, с. 276-294) "Първичен код" (2011) Наскоро гледах филма “Sourse code”, който в www.infofilmi.info е описан по следния начин: “Първичен Код е филм проследяващ историята на Капитан...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 9, с. 174-180)   Трансплантацията е процедура, осъществяване “на ръба” :) на медицината. Именно поради това съгласно закона тя се извършва само когато други методи на...
Все по-често съвременната архитектура приобщава растенията в интериора и екстериора на сградите. Симбиозата между постройката и растенията в нея отговаря на екологичните и природозащитни идеи в модерната архитектура. Тя обаче поставя и редица правни въпроси относно собствеността върху растенията... Растенията...