Публикации Статии Страница 64
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 5, с. 125-143)   Както не веднъж съм имал повод да спомена :), човешкото тяло – обект на културно...
Начален сигнал Дълго се чудех как да започна настоящото писание. Фактът, че става въпрос за нещо екзотично и сравнително ново, побутваше пръстите ми да го представя също по сравнително екстравагантен начин. И все тъй клонях към зародиша на всяка правна...
Наскоро прочетох книгата на Ванеса Фаркхарсън със заглавието “Да спиш гола е зелено”, 2011, ИК Кръгозор. В нея авторката споделя своите 366 (!) стъпки към зелената идея, които тя прави в 366 последователни дни. В рамките на една календарна...
Въпреки всеобщата комерсиализация на съвременното общество все по-често ставаме свидетели на различни форми на безмъзмездност, особено що се касае до услугите, предоставяни в интернет пространството. Метаморфозите на безвъзмездността От край време правото признава и урежда определени сделки само като безвъзмездни. Така например...
  1. Въведение Новият Граждански процесуален кодекс (ГПК) възстанови съществувалото преди повече от век у нас заповедно производство . Особеностите на този процес бързо провокираха доктрината и изследванията на спорните въпроси не закъсняха . Законодателят също побърза да „усъвършенства“ уредбата...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 45, т. 2, с. 337-339)   Вещноправните следи от комерсиализацията на смъртта... Българското законодателство позволява и урежда само два начина за извършване на погребение – чрез заравяне...
Представителите на екзистенциализма, а и не само те, не веднъж са задавали въпроса: „След като не сме избрали да се родим, може ли да изберем да умрем?“. Раждането на всеки един от нас не е факт, върху който може...