Публикации Статии Страница 65
За достойнството на човешкия ембрион Твърдението, че ние сме собственото си тяло, често се използва като основание да се откаже право на собственост в полза на човека по отношение на неговото тяло. Опасенията са, че придаването на потребителска стойност на...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 8, с. 165-173)   Развитието на новите технологии и новите възможности за генетично въздействие върху човешкото тяло, поставят редица спорни...
  § 1. Въведение Бременността е деликатен период от живота на всяка жена. Времето, през което жената носи човешкия плод в своето тяло, е свързано с различни промени, които настъпват в ежедневието на бъдещата майка. Често обаче се случва бременността да...
Интервю на Димитър Абрашев за БТА с д-р Стоян Ставру, експерт на ФРП, по въпроси на етажната собственост (София, 13 февруари 2012г.)   Въпрос: Знае ли българинът какви са правата и задълженият му по Закона за управление на...
Съгласно чл. 32 ЗС общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако...
  (публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 11, с. 260-263)   Става въпрос за екстремна форма на телесна модификация, която има за цел да доближи до максимална степен външния вид на даден човек...
1. Уводни бележки   Акционерните дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ)1 участват активно на българския пазар повече от осем години. Това е достатъчно време, за да се откроят редица особености и практически въпроси по отношение...