Права на природата

ПОДКАСТ (дата на записа: 08.07.2020 г., продължителност: 1:36:16) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...

Правен режим на информацията за околната среда в нейната цялост по вторичното право на...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод Правният режим на информацията за околната среда е едно от важните правни средства за...

Селективна съдебна практика на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. д.ю.н. Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на избрани съдебни актове...

Солидарността и границите на правата – възможни ли са права на природата?

(публикувана за пръв път в: Маринова, Е., М. Мизов (съст.). Морал и етика на солидарността в съвременното общество. С., 2016, с. 341–354)   С нарастването на...

Съдебна практика на Конституционния съд на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. дюн Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на решения и определения...

Ветрове

ПОДКАСТ (дата на записа: 20.02.2022 г., продължителност: 1:31:59) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...

Екология и пренаселеност

ПОДКАСТ (дата на записа: 27.04.2021 г., продължителност: 1:11:47) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...