Правна защита на атмосферния въздух от замърсяване по вторичното право на Европейския съюз

Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат. Правната защита на атмосферния въздух...

Интересно изследване относно собствеността и отговорността за вреди от вещи в природно състояние

  (може да разгледате ТУК оригиналния текст на рецензията в pdf формат)   Бележка: Рецензията е публикувана в сп. Правна мисъл. С., 2020, № 2,...

Бележки върху Решение № 14 от 12.10.2021 г. по к.д. № 14 от 2020...

      Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на...

Права на природата

ПОДКАСТ (дата на записа: 08.07.2020 г., продължителност: 1:36:16) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...

Правен режим на информацията за околната среда в нейната цялост по вторичното право на...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод Правният режим на информацията за околната среда е едно от важните правни средства за...

Селективна съдебна практика на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. д.ю.н. Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на избрани съдебни актове...

Солидарността и границите на правата – възможни ли са права на природата?

(публикувана за пръв път в: Маринова, Е., М. Мизов (съст.). Морал и етика на солидарността в съвременното общество. С., 2016, с. 341–354)   С нарастването на...