Правна защита на атмосферния въздух от замърсяване по вторичното право на Европейския съюз

Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат. Правната защита на атмосферния въздух...

Интересно изследване относно собствеността и отговорността за вреди от вещи в природно състояние

  (може да разгледате ТУК оригиналния текст на рецензията в pdf формат)   Бележка: Рецензията е публикувана в сп. Правна мисъл. С., 2020, № 2,...

Правен режим на оценката на въздействието върху околната среда по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод По своята правна същност оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е правно...

Солидарността и границите на правата – възможни ли са права на природата?

(публикувана за пръв път в: Маринова, Е., М. Мизов (съст.). Морал и етика на солидарността в съвременното общество. С., 2016, с. 341–354)   С нарастването на...

Съдебна практика на Конституционния съд на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. дюн Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на решения и определения...

Космически боклук

ПОДКАСТ (дата на записа: 17.04.2020 г., продължителност: 1:20:38) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в...

Ветрове

ПОДКАСТ (дата на записа: 20.02.2022 г., продължителност: 1:31:59) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...