Интересно изследване относно собствеността и отговорността за вреди от вещи в природно състояние

  (може да разгледате ТУК оригиналния текст на рецензията в pdf формат)   Бележка: Рецензията е публикувана в сп. Правна мисъл. С., 2020, № 2,...

Отново за екологоправния статус на българските граждани

(Студията е преработен и допълнен вариант на статия от автора с наименование „Екологоправен статус на българските граждани: теоретични основи“, публикувана за пръв път в...

Бележки върху Решение № 14 от 12.10.2021 г. по к.д. № 14 от 2020...

Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на Конституционния съд (РКС) на Република България № 14 от 12.10.2021...

Правен режим на информацията за околната среда в нейната цялост по вторичното право на...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук. Увод Правният режим на информацията за околната среда е едно от важните правни средства за...

Правен режим на достъпа до информация по вторичното право на Европейския съюз: общи проблеми...

Увод Правният режим на достъпа до информация е един от показателите за степента на демократизация на обществените процеси във всяка държава, вкл. Държавите членки...

Правен режим на предотвратяването и отстраняването на екологични щети по вторичното право на Европейския...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук. Обяснителни бележки Предотвратяването и отстраняването на екологичните щети има важно значение за поддържането на екологичното...

Съдебна практика на Конституционния съд на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. дюн Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на решения и определения...