Съдебна практика на Конституционния съд на Република България по опазване на околната среда

(актуалност към 06.04.2021 г.)* Съставител: проф. дюн Георги Пенчев * Можете да изтеглите публикацията и в .pdf формат тук. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С този списък на решения и определения...

Опаковането на частното: светообразуването, боклукът и безгрижният живот

Безгрижен живот Животът, както посочва и Хайдегер, е живот към смъртта, който изисква полагането на непрекъсната грижа за нашето съществуване. Необходимостта на човека да интерпретира...

Бележки върху Решение № 5 от 14.06.2022 г. по к.д. № 13 от 2021...

Настоящата статия може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на Конституционния...

Бележки върху Решение № 14 от 12.10.2021 г. по к.д. № 14 от 2020...

      Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод В настоящото научно изследване е направен опит за критичен научен анализ на Решение на...

Отново за екологоправния статус на българските граждани

(Студията е преработен и допълнен вариант на статия от автора с наименование „Екологоправен статус на българските граждани: теоретични основи“, публикувана за пръв път в...

Правен режим на достъпа до информация по вторичното право на Европейския съюз: общи проблеми...

* Настоящата публикация може да бъде изтеглена в .pdf формат тук.   Увод Правният режим на достъпа до информация е един от показателите за степента...

Циментирай това: бетон, моркови и климат

ПОДКАСТ (дата на записа: 09.06.2021 г., продължителност: 1:47:03) (всички теми на Vox Nihili - виж тук)   Всички епизоди на Вокс Нихили може да чуете и в YouTube на...