Публикации Статии Страница 130
Сервитутните права са част от доскорошната "екзотика" на вещното право. Споменати единствено във връзка с владелческия иск по чл. 75 ЗС („сервитут“), те „заживяха“ свой собствен живот в рамките на поредица от специални административни закона: Закона за устройство на...
С напредването на технологиите днес все по-често се поставя въпросът за „приближаването” и в крайна сметка „претопяването” на хранителните с лекарствените продукти. Вместо да търсим аптека, в която да закупим определено лекарство, възможно е в бъдеще за целта да...
Въпросът за плацебо ефекта в медицинското право се поставя във връзка с темата за информираното съгласие. С изключение на изрично посочените от закона случаи, във всички останали за извършването на каквато и да е медицинска интервенция лекарят трябва да...
Вече няколко години въпросът относно "преминаването" на ипотеката върху земята и върху построената върху нея впоследствие сграда вълнува юристите в България. Въпросът по-конкретно е следният: "Ако след учредяването на ипотека върху един незастроен поземлен имот бъде построена сграда, разпростира ли се...
    (статията е публикувана в  сп. „Съвременно право”, 2007, кн. 4, с. 22-37) 1. Последните постижения на физиката и вещното право 1.1. Признаването на нови физически нива на съществуване на вещите Обективното вещно право има за свой предмет материалния свят и по-точно съществуващите...
(настоящата публикация е съкратен вариант на статията, публикувана в сп. "Правна мисъл", 2011, № 3, с. 102-111 и представлява част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 21, с. 402-412)  Създаването на нови софтуерни програми -...