Публикации Статии Страница 67
  Във връзка с легализирането на заместващото майчинство в Парламента на Република България са внесени следните пет законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура № 154-01-88/29.07.2011 г., приет на първо четене на 26 Октомври 2011 г.; Законопроект за изменение и...
На 13 октомври 2011 г., макар и само за следобедната част, присъствах на организирания от ИК “Труд и право” семинар на тема “Актуални въпроси на търговското право”. Лектор по това време беше Бистра Николова – окръжен съдия във Варнеския...
След признаването на правото на достъп до интернет като основно право на човека (макар и не „естествено“ право ;) ! ), днес все повече се обосновава съществуването на едно ново, производно право - правото на информирано съгласие за следене в...
  Правният институт на изваждането от етажната собственост намира своята уредба в три нормативни акта: чл. 45, чл. 46 ЗС; чл. 11, ал. 1, т. 10, б. „е”, чл. 17, ал. 2, т. 2, чл. 33, ал. 2, т. 2...
(статията е публикувана в сп. Търговско и конкурентно право, кн. 3, 2011, стр. 5-15)   Две от основните цели на производството по ликвидация са осребряването и разпределението между съдружниците на имуществото на прекратилото дейността си търговско дружество. Определящото...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 15, с. 303-312)   Кой "уби" светът или за непредвидените последици на дуализма? Едно време светът е бил жив - духове са присъствали във всеки предмет: в...
С усъвършенстването на технологиите и с непрекъснатото увеличаване на живеещите на едно място хора, съвременната архитектура предлага все по-нестандартни разрешения на демографския проблем и на необходимостта от осигуряване на достатъчно място за обитаване и живеене. Част от тези разрешения...