Публикации Статии Страница 79
Съществуват тенденции в модерната архитектура, които отправят сериозни предизвикателства към „традиционните“ разрешения във вещно право и изискват гъвкавост при създаването на бъдещото вещноправно законодателство. Типичен пример за това е „явлението“ органична архитектура. От доста време искам да...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 12, с. 264-271)   Юридическият подбор на изявленията   За да бъде правно зачетена, волята на човека трябва да отговаря на следните условия: - сетивна достъпност: да е изразена...
Невидимата вещна тежест   Всеки недвижим имот се прехвърля с една особена „тежест“, която за съжаление не може да бъде открита в удостоверенията за тежести и поради това трудно може да бъде отчетена от бъдещия собственик при преценката му относно извършването...
Наскоро ми споделиха едно нестандартно и спорно  „разрешение”, използвано от инвеститор с оглед планирано от него изграждане на ветрогенератори. Преди да се снабди с лиценз за енергийно предприятие, въпросният инвеститор се „подсигурявал” като „придобива” вещни права върху чуждите имоти,...
Защо този въпрос е важен? Въпросът "От кой момент правото „признава“ съществуването на човешки живот?" е изключително важен поради няколко причини: - от този момент правото признава съществуването на нов правен субект, притежаващ редица имуществени и неимуществени права (зародишът се превръща...
Нотариалната практика поставя редица въпроси във връзка с вещноправния статут на паркоместата и възможността за тяхното притежаване и използване. Съществуват различни мнения относно това дали паркомястото е самостоятелен недвижим имот, принадлежност или реална част от такъв имот. С особена...
Макар че в правото липсва специализацията, характерна за медицинската професия, по-голямата част от юристите практикуват в определена юридическа област. Запознаването с особеностите на съответната юридическа област, събирането, анализът и проучването на цялата съдебна, административна и търговска информация в тази...