Публикации Статии Страница 81
Във връзка с повечето празнични (неработни) дни през април тази година (2012) и желанието на много родители да се разтоварят от умората, натрупана на работа и в семейството, като посетят чужда държава, в медиите се постави...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 6, с. 144-157)   Видове голота В света съществуват различни практики, свързани с показване на голото човешко тяло. Сред тях могат да бъдат посочени: -...
"Законодателният процес е добър, ако имаме на разположение цяла вечност" Майкъл Рейнолдс   Вече няколко пъти попадам на израза "Новото знание обикновено е извън закона". Последният път изразът беше употребен в контекста на необходимостта от развитието на т. нар. устойчиви и самоподдържащи...
(или за границите на договорната автокрация) (публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 40, с. 249-275)   През последните десетилетия пазарният модел като че ли се утвърди категорично не само в...
Спиране и недопустимост на нови съдебни и арбитражни производства Съгласно чл. 637, ал. 1 ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела (1) срещу длъжника с...
(статията е публикувана в сп. Собственост и право, 2008, кн. 11, с. 37-44)   1. Делба с разпределение на общите имоти в реален дял (чл. 69, ал. 2 ЗН и чл. 353 ГПК)   1.1. Получаване на реален дял Съгласно чл. 69, ал. 2...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 48, с. 430-440)   Криоутопия Замразяването все по-често се посочва като едно от „модерните“ средства за съхраняване на човешкото тяло за момента, в който стане възможно поддържането...