Публикации Статии Страница 69
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 49, с. 441-448)   Наскоро прочетох интересна статия, публикувана в сп. Knowledge, бр. 14, Февруари 2011 г., в която беше поставен следният въпрос: „Съществува ли дигитален...
Повод на настоящата публикация са две решения на Второ отделение на Административен съд, град София: решение № 1024/08.03.2011 г. на Административен съд-град София, второ отделение, 24-ти състав, и решение № 1089/11.03.2011 г. на Административен съд-град София, второ отделение, 29-ти...
Жилищният комплекс от затворен тип е сравнително нова правна фигура с доста трудно „раждане“ и противоречиво „прохождане“ в практиката от приемането на новия Закон за управление на етажната собственост - ЗУЕС (Обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 7, с. 158-164)   Една от най-присъщите за човека черти е стремежът му към самоусъвършенстване. Придобиването на нови знания и умения (т. нар. икономика на знанието),...
Наскоро прочетох статията на моя приятел и колега Иван Георгиев „Груб строеж – обща характеристика и особености“, публикувана в сп. „Собственост и право“, 2011, № 3, с. 71-77. На с. 76 от списанието в раздел 5 „Спорни въпроси“, авторът...
Във връзка с огромния интерес към публикуваната статия „Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.)“ и коментарите към нея, бих искал да споделя с вас част от продължаващите у мен разсъждения относно гражданската несъстоятелност (т. нар. фалит...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 45, т. 3 с. 340-345) Преди няколко седмици гледах документалния филм „Отвъд смъртта“ от поредицата „Табу“ на National Geographic. В него беше направено сравнение между...