ПРОГРАМА за конференцията

 

Решение № 33/03.04.2017 г.

на ВКС по т. д. № 61211/2016 г., ГК, IV г. о.

 

Тълкувани правни разпоредби:

[чл. 56 ЗЗД] Който поради грешка е изпълнил чуждо задължение, може да иска връщане от кредитора, освен ако последният се е лишил добросъвестно от документа или от обезпечението на задължението. В последния случай този, който е изпълнил задължението, встъпва в правата на кредитора.

[чл. 59 ЗЗД] Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.

Това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

За тълкуването на разпоредбата на чл. 56 ЗЗД и за съотношението й с чл. 59 ЗЗД.

 

Мотиви:

1. Съгласно чл. 56 ЗЗД, който поради грешка е изпълнил чуждо задължение, може да иска връщане от кредитора, освен ако последният се е лишил добросъвестно от документа или от обезпечението на задължението. В последния случай този, който е изпълнил задължението, встъпва в правата на кредитора.

1.1. Касае се до хипотеза на съществуващ дълг, при която този, който е получил плащането, действително е кредитор, но този, който е платил, не е длъжникът:

– кредиторът не се е обогатил за сметка на друг;

– той получава това, което има да взема, но го получава от някой, който не му го дължи.

1.2. За да бъде успешно проведен иск за връщане на недължимо платеното, необходимо е платецът да докаже, че е бил в грешка при плащането, както и кредиторът да не се е лишил добросъвестно от документа или от обезпечението на задължението.

! Разпоредбата на чл. 56 ЗЗД не следва да се тълкува разширително и не може да се приеме, че тя има за цел да поправи всяко неоправдано (поради грешка) разместване на блага, което би довело до несправедливо обогатяване на едно лице за сметка на обедняването на друго.

2. При неоснователно разместване на блага ищецът може да се защити с иска по чл. 59 ЗЗД, ако са налице визираните в закона предпоставки: обедняване на ищеца, обогатяване на ответника, като обедняването и обогатяването следва да произтичат от един или от няколко общи факта.

! Правото да се предявяви този иск възниква, когато няма друг договорен или деликтен иск, с който обеднелият да се защити.

 

Отговор:

Разпоредбата на чл. 56 ЗЗД не следва да се тълкува разширително и не може да се приеме, че тя има за цел да поправи всяко неоправдано (поради грешка) разместване на блага, което би довело до несправедливо обогатяване на едно лице за сметка на обедняването на друго.

При неоснователно разместване на блага ищецът може да се защити с иска по чл. 59 ЗЗД, ако са налице визираните в закона предпоставки: обедняване на ищеца, обогатяване на ответника, като обедняването и обогатяването следва да произтичат от един или от няколко общи факта. Правото да се предявяви този иск възниква, когато няма друг договорен или деликтен иск, с който обеднелият да се защити.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.