Публикации Статии Страница 121
(статията е публикувана в Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер "Развитието на правото в глобализиращия се свят", С., 2013, с....
Кристал Кели от американския щат Кънектикът има две дъщери, но решава да стане сурогатна майка, защото спешно се нуждае от 22 000 долара. Подобни истории обикновено имат щастлив край и тя не очаква нейния случай да е по-различен -...
(Статията е публикувана в списание "Наука" на Съюза на учените в България, 2012 г., кн. 4, рубрика „Актуални проблеми”, стр. 68-71, като текстът на статията се базира на доклад, изнесен на научна конференция с международно участие „Правото в глобалния...
  Материята на колективните искове е нова у нас. В условията на пазарна икономика все повече и повече възниква необходимостта от предприемане на действия по подготовка на подобен вид искове. Оскъдната съдебна практика обаче ограничава възможностите за развитие на този...
         Настоящата работа има за цел да проследи какви са последиците, ако признаем нероденото дете за правен субект от момента на неговото зачатие. Дали това изобщо е възможно или трябва дори тогава да има изключения, в които тази...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 27, с. 518-526) (още един поглед към случилото се по време на организираната от Фондация за развитие на правосъдието Кръгла маса на тема „Съдебната психиатрична...
 ( статията е публикувана в преработен вид  в сп. Собственост и право, 2013, № 8 ) Често законът свързва притежаването на едно вещно право с други права и задължения. Например, собствеността върху обект от сграда предполага право на участие в...