Публикации Статии Страница 120
    (статията е публикувана в  сп. „Съвременно право”, 2007, кн. 4, с. 22-37) 1. Последните постижения на физиката и вещното право 1.1. Признаването на нови физически нива на съществуване на вещите Обективното вещно право има за свой предмет материалния свят и по-точно съществуващите...
(настоящата публикация е съкратен вариант на статията, публикувана в сп. "Правна мисъл", 2011, № 3, с. 102-111 и представлява част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга първа", 2014, § 21, с. 402-412)  Създаването на нови софтуерни програми -...