Публикации Статии Страница 119
"Законодателният процес е добър, ако имаме на разположение цяла вечност" Майкъл Рейнолдс   Вече няколко пъти попадам на израза "Новото знание обикновено е извън закона". Последният път изразът беше употребен в контекста на необходимостта от развитието на т. нар. устойчиви и самоподдържащи...
(или за границите на договорната автокрация) (публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 40, с. 249-275)   През последните десетилетия пазарният модел като че ли се утвърди категорично не само в...
Спиране и недопустимост на нови съдебни и арбитражни производства Съгласно чл. 637, ал. 1 ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела (1) срещу длъжника с...
(статията е публикувана в сп. Собственост и право, 2008, кн. 11, с. 37-44)   1. Делба с разпределение на общите имоти в реален дял (чл. 69, ал. 2 ЗН и чл. 353 ГПК)   1.1. Получаване на реален дял Съгласно чл. 69, ал. 2...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 48, с. 430-440)   Криоутопия Замразяването все по-често се посочва като едно от „модерните“ средства за съхраняване на човешкото тяло за момента, в който стане възможно поддържането...
Общоприето във вещното право е твърдението, че правото на собственост не се погасява по давност при неупражняването му в продължение на определен период от време. Правото на собственост съгласно чл. 99 от Закона за собствеността (ЗС) се изгубва само...
(публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 42, с. 295-305)   Позволеното донорство Българското законодателството познава два вида донорство: - послесмъртно донорство (чл. 18-23 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и...