Решение № 14/27.01.2017 г.

на ВКС по т. дело № 1453/2014 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 38, ал. 1 ЗЗД

[чл. 38, ал. 1 ЗЗД] Представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Приложима ли е забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД при сключване на търговска сделка между дружеството, представлявано от управителя му, и самия управител в качеството му на физическо лице?

 

Мотиви:

1.1. Съгласно общото официално тълкуване, възприето в мотивите и диспозитива на т. 2 от Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД не се прилага към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице като органен представител по силата на закона на две търговски дружества, но:

съображенията относно хипотезата на сключване на търговска сделка от едно и също лице като органен представител по силата на закона на две търговски дружества са относими към чл. 38, ал. 1, пр. 2 ЗЗД (т. нар. „множествено представителство“).

1.2. Сключването на търговска сделка между търговско дружество, представлявано от управителя му, и самия управител в качеството му на физическо лице попада в приложното поле на чл. 38, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, тъй като:

! органният представител сключва договор между себе си като самостоятелен правен субект и юридическото лице, което представлява; а

! на него му е признато правото волята му като физическо лице да бъде счетена във външните отношения спрямо третите лица за воля на юридическото лице, но не и в отношенията със самия него.

 

Отговор:

Забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД е приложима в хипотезата на сключване на търговска сделка между дружеството, представлявано от управителя му, и самия управител в качеството му на физическо лице.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. по тълк. д. № 3/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т. 2;

Решение № 2108/18.11.2013 г. по гр. д. № 1416/2013 г. на САС, ГК, 2 състав;

Решение по гр. д. № 5006/2007 г. на СГС, І г. о., 4 състав.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.